TAINA SFINTEI SPOVEDANII

1 iunie 2008

              
 
        
Discutnd despre cele sfinte, un om i spuse unui c?lug?r:

     – P?rinte, eu cred n Dumnezeu, ns? nu prea merg la Biseric?. Nu am mai fost
la slujbe sau la Spovedanie de mult timp ?i nu cred c? este neap?rat s? mergi.
Este suficient s? crezi n Dumnezeu ?i att.

     – Fiule, i spuse atunci c?lug?rul, ai o c?ma?? foarte frumoas?.

     Nedumerit, omul nu a mai ?tiut ce s? zic?, ns? c?lug?rul a continuat:

     – Spune-mi, por?i toat? ziua aceast? c?ma?? ?

     – Da, r?spunse omul.

     – Dar dou? zile, o por?i ?

     – S-ar putea.

     – Dar o s?pt?mn? sau o lun?, o por?i ?

     – Nu, p?rinte, binen?eles c? nu.

     – De ce ? – l mai ntreb? c?lug?rul ca ?i cnd nu ar fi priceput.

     – Fiindc? se murd?re?te ?i trebuie sp?lat?. Abia dup? aceea o iau iar??i pe
mine, cnd este curat? ?i frumoas?.

     – P?i, vezi, fiule! A?a cum se murd?re?te c?ma?a ta ?i trebuie sp?lat? pentru a
o purta iar??i, la fel ?i sufletul se murd?re?te de p?cate ?i r?utate ?i cum
l-ai putea cur??a dac? nu la spovedanie ?i la slujbe, prin dragostea ?i harul
Domnului ?! 

 
Intr? n Biseric? ?i te c?ie?te!

Aici nu se trage la judecat?, ci se d?
iertarea p?catelor.

( Sfntul Ioan Gur? de Aur )

 


Sinaxar 1 iunie

1 iunie 2008

    n ziua nti, pomenirea Sfntului Mucenic Iustin Filozoful.
     
Iustin Martirul si filosoful    Sfntul
Iustin Martirul ?i Filosoful s-a n?scut c?tre anul 114 n Sichem, un
vechi ora? al Samariei, din p?rin?i greci p?gni. A tr?it pe vremea
mp?ra?ilor Antonin cel Pios (138-161) ?i Marcus Aurelius (161-180), ?i
s-a numit "filosof" fiindc? din copil?rie s-a osrduit cu studiul
filosofiei p?gne, iar mai apoi cu cel al filosofiei Adev?rului,
nv???tura lui Hristos.
n jurul vrstei de 30 de ani
Iustin a primit sfntul botez (ntre anii 133 ?i 137) ?i apoi a deschis
o ?coal? de filosofie cre?tin?. Deci mergnd la Roma n anul 155, a dat
mai sus zisului mp?rat Antonin o apologie n scris mpotriva r?t?cirii
idolilor, ?i dezvinov??itoare pentru credin?a n Hristos, cu care pe
una, adic? credin?a cre?tinilor, o adeverea ?i o nt?rea, iar pe
cealalt?, adic? n?el?ciunea idoleasc?, o supunea cu dovediri din
Scripturi.
     Mai trziu, n anul 161, pu?in dup? urcarea pe
tron a mp?ratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie,
adresat? de aceasta dat? Senatului Roman.
    Deci, fiind zavistuit de Crescent filozoful, a fost omort cu vicle?ug, chinuit fiind mai nainte cu multe chinuri.
    Acesta
pentru via?a lui curat? ?i f?r? prihan?, ajungnd la fapta bun? cea
des?vr?it?, ?i ajungnd plin de toat? n?elepciunea, ?i dumnezeiasc?
?i omeneasc?, a l?sat pentru to?i credincio?ii scrieri pline de toat?
n?elepciunea ?i folosul care dau mare cuno?tin?? celor ce le citesc.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon ?i Valerian.
    Ace?ti
sfin?i s-au nevoit la Roma, stnd naintea lui Rustic eparhul, ?i dup?
multe chinuri li s-au t?iat capetele. ns? se spune c? mai nainte de
taiere , a zis Sfntului Iustin eparhul: "Voi crede?i, c? dac? ve?i fi
omor?i va ve?i sui la ceruri, ?i ve?i lua vreun bine?" Iar el zise:
"Nu ni se pare, ci suntem adeveri?i, cum c? ndat? ne vor primi bune
r?spl?tiri ?i desf?tat? primire". ?i a?a li s-au t?iat capetele.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfntului Mucenic Firm.
    Acesta
a fost n zilele lui Maximian ?i pentru credin?a n Hristos a fost
prins ?i adus c?tre Magon ighemonul, ?i neplecndu-se a aduce jertf? la
idoli, a fost dezbr?cat ?i b?tut cu vine, dup? aceea a fost spnzurat,
chinuit n multe feluri, iar la sfr?it i-au t?iat capul, ?i a?a a luat
cununa luptelor sale.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfntului Mucenic Tespesie.
    Acesta
a fost n zilele mp?ratului Alexandru Sever ?i pentru m?rturisirea n
Hristos a fost prins de Simpliciu, guvernatorul Capadociei, pentru c?
era ?i el din Capadocia, ?i adus n capi?tea idolilor, ca s? fac?
jertf? la idoli. Dar nevrnd el s? fac? aceasta, ci mai vrtos
batjocorind idolii, a fost chinuit mult n multe feluri. Apoi a fost
adus iar??i n capi?tea idolilor, unde aduceau elinii jertfe, ?i
apropiindu-se, a surpat jos jertfelnicul cel idolesc. ?i ndat? a fost
b?gat ntr-o tigaie nfierbntat? la foc plin? de untdelemn, de smoal?
?i de seu, ?i stnd n ea dou? zile, a ie?it s?n?tos ?i pe mul?i
necredincio?i i-a ntors la credin?a lui Hristos, pentru m?rimea
minunii. ?i mai pe urm? l-au scos din cetate ?i i s-a t?iat capul.

 

    Duminica a 6-a dup? Pa?ti, a Orbului din na?tere. 

EV 8; FA 16,16-34; In 9,1-38; S?pt. Pa?ti 6: Glas 5

 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!  


SFANTA SIMPLITATE

31 mai 2008
                          
 

    Un preot de la ?ar?,
mergnd cu treburi spre satul vecin, a v?zut o femeie din parohia sa
sp?lndu-?i rufele n ru ?i, apropiindu-se, a ntrebat-o:

     – Duminic?, la slujb?, am v?zut c? nu m-au ascultat to?i cu aten?ie. Poate am
vorbit lucruri prea savante ?i m? gndesc, duminica asta, s? vorbesc mai pe
n?elesul oamenilor. Spune-mi, dumneata ce-ai n?eles din ce-am spus eu la
predic? ?

     – P?rinte, i-a r?spuns cu smerenie femeia, eu n-am mult? carte, dar a? vrea s?
v? ntreb ?i eu ceva: vede?i pnzele ce le sp?l eu acuma ? Apa trece prin ele
?i le cur???. Crede?i c? au ele habar de cum le-a cur??at apa ? ?i cu toate
astea, devin albe ?i frumoase. Nu n?eleg eu, n biseric?, tot cuvntul
sfin?iei tale, dar simt n suflet c?ldura Duhului Sfnt, Care m? cur??este de
p?cat, a?a cum apa aceasta cur??? pnzele mele.

    Tare mul?umit a plecat preotul v?znd un om care nu e doar cu gndul la cele
sfinte, ci ?i cu sufletul. 

  
La Dumnezeu ajungem printr-un anume
mod de via??,

nu printr-un anume fel de a gndi.

( Christos Yannaras )

 


Sinaxar 31 mai

31 mai 2008

    n aceast? lun?, n ziua a treizeci ?i una, pomenirea Sfntului Mucenic Ermie.
 
Sf. mucenic Ermie (Herma)    Sfntul
si slavitul mucenic Ermie (Herma) era un soldat n armata romana, mare
la stat fiind ?i c?runt de b?trne?e, care a petrecut ani buni de via??
ost??easc? la Comana , n Pont.
Iar n zilele mp?ratului Antonin cel Pios (138-161), ncetnd el
din ostasie, a refuzat orice solda cuvenita si a marturisit credinta sa
n Hristos Domnul. ?i fiind prins pentru m?rturisirea credin?ei n
Hristos ?i adus naintea guvernatorului Sebastian, a fost supus la
multe ?i grele chinuri pentru ca nu a vrut sa aduca jertfe zeilor si
mparatului, din care r?mnnd nev?t?mat, a atras la credin?a n
Hristos si pe vrajitorul cel pus s?-l ucid? cu otr?vuri. Acestuia
pentru c? a m?rturisit pe Hristos Dumnezeu, i s-a t?iat capul; iar Sfntul a fost ?i mai r?u chinuit, iar la sfr?it t?indu-i capul, s-a
mutat c?tre Domnul.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea vr?jitorului, care a dat otrav? Sfntului Ermie.
    Acesta a dat otrava Sfantului Ermie, iar mai pe urma, creznd n
Mntuitorul Hristos, s-a invrednicit de cununa muceniciei ?i de botezul
sngelui, taindu-i-se capul pentru Hristos Dumnezeul nostru.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor cinci Mucenici cei din Asralon, care s-au s?vr?it fiind trt pe p?mnt.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Eusebie ?i Haralambie, care de foc s-au s?vr?it.

 
    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!    


 


O MANA DE AJUTOR

30 mai 2008

                               
 
    n
timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repararea unei c?i ferate
distruse de bombardament . C?iva solda?i, de?i se str?duiau, nu puteau clinti
un stlp greu, c?zut peste ?ine. Al?turi, caporalul striga la ei, oc?rndu-i
pentru neputin?a lor. Trecnd pe acolo, un om l-a ntrebat:

     – De ce nu-i aju?i ?i dumneata ?

     – Eu sunt caporal, eu supraveghez ?i comand. Ei trebuie s? munceasc?! 

            Str?inul nu a mai spus nimic, dar ?i-a scos haina ?i a nceput s? trag? ?i el
cot la cot cu solda?ii de un cap?t al stlpului. Dup? scurt timp, au reu?it s?
elibereze ?inele. ncnta?i de reu?it?, solda?ii i-au mul?umit str?inului care,
lundu-?i haina s? plece, i-a mai spus caporalului:

     – Dac? va mai fi nevoie, s? m? chema?i ?i alt?dat?!

     – Da ?! – zise n batjocur? caporalul. Dar cine e?ti dumneata ?

     – Sunt generalul acestei divizii … 

 
   

Nu trebuie s? ne ngrijim de ale
noastre, ci de ale altora.

( Sfntul
Ambrozie )

 


Sinaxar 30 mai

30 mai 2008

    n aceast? lun?, n ziua a treizecea, pomenirea Preacuviosului nostru Isaachie M?rturisitorul, egumenul M?n?stirii
Dalma?ilor, la Constantinopol.

Isaac (Isaachie) egumenul    Acest Preacuvios a trait in veacul al IV-lea si era din p?r?ile R?s?ritului,
unde s-a facut calugar si a pustnicit cu mari osteneli in desert.
    Si venind n Constantinopol n zilele lui Valens Arianul (364-378),
care se ridicase cu r?zboi mpotriva go?ilor, l-a ntmpinat acest
fericit sf?tuindu-l ?i rugndu-l s? deschid? biserica ortodoc?ilor; dar
mp?ratul neascultndu-l, el iar??i i-a ie?it nainte ?i l-a dojenit
asemenea, zicndu-i s? deschid? ?i s? dea bisericile ortodoc?ilor, dac?
vrea s? nu piar? fugind din fa?a vr?jma?ilor la r?zboi. ?i scrbindu-se
mp?ratul de ndr?znirea sfntului, a poruncit s?-l bat? ?i s? fie
aruncat n m?r?cini. Iar sfntul ie?indu-i nainte a treia oar?, i-a
apucat calul de fru ar?tndu-i aevea pieirea, de nu va ntoarce
bisericile cre?tinilor. mp?ratul mniindu-se, l-a dat pe seama lui
Satornin ?i a lui Victor, poruncindu-le s?-l pun? sub paz? pn? ce se
va ntoarce cu pace. Atunci i-a zise sfntul: "De te vei ntoarce cu
pace, nseamn? c? mie nu mi-a gr?it Dumnezeu; dar tu vei da dosul ?i
vei fugi dinaintea vr?jma?ilor t?i ?i vei fi prins ?i-?i va fi
sfr?itul vie?ii tale prin foc". A f?cut mp?ratul r?zboi, dar fiind
biruit, a sc?pat ntr-o ?ur? de paie, mpreun? cu prepozitul, care
fiind p?rta? al acestui eres, nt?rta pururea pe mp?ratul mpotriva
ortodoc?ilor; ?i n acea ?ur? au fost ar?i de go?i. Iar sfntul a fost
m?rit pentru proorocia sa ?i pentru m?rturisirea Ortodoxiei, ?i
petrecndu-?i restul vie?ii n Constantinopol s-a mutat c?tre Domnul.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfntului Mucenic Natalie, care de sabie s-a s?vr?it.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Cuviosului Varlaam, care eu pace s-a s?vr?it.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici Romano ?i Teletie, rare de sabie s-au s?vr?it.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfntului Mucenic
Evplu, care s-a s?vr?it fiind nf??urat n piele de bou ?i pus n
arsura soarelui.
 
    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!
 

CONCERTUL INTERNATIONAL DE MUZICA BIZANTINA BUCURIA INVIERII

29 mai 2008

     
    La
acest concert dorim s? prezent?m publicului iubitor de frumos cele mai
cunoscute grupuri psaltice. Din Atena, grupul Mae?trii Artei Psaltice
este unul dintre cele mai vestite, fiind nfiin?at ?i condus de
bizantinologul Gregorios Statis, profesor la Academia Na?ional?
Capodistrian?. Pn? n momentul de fa?? au sus?inut peste 300 de
concerte n Europa, Asia, America ?i Australia, printre cele mai
cunoscute loca?ii amintim: Eghina, Patras, Meteora , Atena, Vene?ia,
Cipru, Ierusalim, Sidney, etc. 

Pe
lng? concerte, membrii grupului se ocup? de studiul ?i prezentarea
lucr?rilor bizantine ?i post bizantine, analiza diferitelor tipuri de
compozi?ii, promovarea artei psaltice la un nivel avansat, pe lng? o
bogat? activitate la slujbele zilnice ale Bisericii. Au imprimat 14
CD-uri ?i 12 casete audio.

     Cel
care conduce de c?iva ani grupul, Achilleus Chaldaeakes, a studiat
Teologia ?i Muzicologia n Atena sus?innd n 2003 teza de doctorat n
cadrul Departamentului de Studii Muzicale, unde a fost asistent
universitar, lector ?i din 2004, profesor. Este membru n mai multe
asocia?ii ?i organiza?ii ?tiin?ifice de art?. Are publicate 6 c?r?i
singur ?i alte cteva n colaborare, cercetarea lui acoperind zonele
Muzicologiei Bizantine, Folclorului, Imnografiei, ?i  Hagiologiei.

   

Tot
din Grecia

, din Insula Evia, vine ?i Maica Mariam Skorda, stare?a
M?n?stirii Panaghia Makrimali.
Este cunoscut? n mediile romne?ti doar
prin nregistr?rile care au circulat, ns? personal, vine pentru prima
dat? n Romnia.

Este ucenica cea mai fidel? a marelui protopsalt Teodoros Vassilikos.

n
2006, Konstantinos Fotopoulos a nfiin?at la Moscova o ?coal? de muzic?
bizantin?. To?i cei care au urmat cursurile acestei ?coli au format
grupul b?rb?tesc de muzic? bizantin? al editurii Sfntul Munte. De?i
relativ nou, corul are o activitate bogat? de cercetare, ocupndu-se de
scrierea cnt?rilor n slavon?, pentru folosul bisericii unde ?i
desf??oar? activitatea. Au un singur CD imprimat ?i cteva mici
concerte n Catedrala Iisus Mntuitorul din Moscova.

Fiind o ?coal? cu ini?iativ? greceasc?, abordarea cnt?rilor ?i interpretarea lor se face dup? modelul grecesc.

    

Din
Romnia, Grupul de Psal?i al Catedralei Patriarhale
, au o tradi?ie de
peste 10 ani n cntarea de la stran?, fiind cunoscu?i n ?ar? ?i peste
hotare prin concertele sus?inute, dar ?i imprim?rile realizate.

Grupul
ia fiin?? n 1996, cnd Mihail Buc?, actualul conduc?tor, este angajat
protopsalt la Catedrala Patriarhal?. Proasp?t absolvent al ?colii de
Psal?i din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Bucure?ti va strnge n
jurul lui tineri teologi, elevi seminari?ti dar ?i din alte domenii,
atra?i fiind de frumuse?ea muzicii bizantine. Dintre ace?tia unii sunt
angaja?i la Catedral?, al?ii la alte biserici, r?mnnd membri n grup
?i ntlnindu-se la repeti?ii ?i manifest?ri de specialitate.

Dintre concertele sus?inute de Grupul de psal?i al Catedralei Patriarhale amintim: Arad,  Cugir,
Ploie?ti, Oradea, Cluj, Sibiu, Bucure?ti ( Sala Radio , Ateneul Romn,
Palatul Patriarhal), Roma, Barcelona, Catania ?i Lucca.

Au nregistrat 6 Cd-uri.

n
anul 2007 ia fiin??, prin str?dania protopsaltului Mihail Buc? ?i a
altui slujitor la Catedral?, diaconul Cristian Todireanu, Asocia?ia
Psaltica, avnd ca scop promovarea muzicii bizantine, cu ajutorul
Grupului de psal?i pe care l conduce. 

    Din
Serbia, Divna Liubojevic.
Divna s-a n?scut la Belgrad n anul 1970. A
nceput s? cnte de mic? ?i a fost ini?iat? n cntarea ortodox? de la
vrsta de 10 ani, dup? ce Maica Agnija i-a descoperit vocea la
M?n?stirea Vavedenje. Considernd c? darul Divnei de a cnta trebuie
hr?nit ?i ghidat, Maica Agnija, ea ns??i o cnt?rea?? de mare talent,
a invitat-o pe Divna s? vin? s? cnte rug?ciuni Domnului al?turi de
m?icu?ele din m?n?stire. Astfel, visul micu?ei a devenit realitate, iar
voca?ia ei, stabilit? pe via??. La vrsta de 17 ani, Divna s-a g?sit n
postura de dirijor pentru prima dat? al?turi de grupul Mokranjac.
Al?turi de acest cor, Divna a purtat o serie de reprezenta?ii de
succes, att n ?ar?, ct ?i peste hotare, ?i a dirijat primul concert
de Pa?ti ?inut la domul Catedralei Sf. Sava din Belgrad. ntre 1989 ?i
1991 Divna a fost dirijor al First Belgrade Singing Society, un grup
srbesc fondat n 1853, n slujba c?ruia au lucrat unii dintre cei mai
importan?i compozitori ?i dirijori srbi. n calitate de cel mai tn?r dirijor din istoria celui mai vechi cor srbesc,
ea a concertat att n ?ar?, ct ?i n afara ??rii – n Delphi ,
Cephalonia ?i Karditsa. n paralel cu activitatea sa de dirijor ?i
cnt?rea??, Divna a absolvit Colegiul de Muzic? Mokranjac din Belgrad
?i Academia de Muzic? Novi Sad . n timp ce studia ?i nv??a de la
colegii ei mai experimenta?i, Divna mp?rt??ea cuno?tin?ele ei cu
prietenii ?i colegii, astfel nct, al?turi de ace?tia, a pus
bazele corului MELODI, cor ce a reprezentat cel mai mare angajament din
via?a sa profesional?. Tr?ind nc? din copil?rie n lumea muzicii,
Divna posed? o mare experien?? ?i abilitate de a transmite esen?a -
respectiv aceea a unei fiin?e care cnt? lui Dumnezeu. Al?turi de
grupul MELODI, Divna este dirijor, compozitor ?i solist. Despre muzica
sa s-a spus c? te atinge prin puritate, modestie ?i fluen?? ?i c?
impresioneaz? prin culoarea captivant? a vocii ?i claritatea tonului,
foarte rar ntlnite, iar despre Divna compozitoarea s-a spus c?
neobi?nuitele sale aranj?ri pun n valoare frumuse?ea timpului ?i
demnitatea cre?tinismului ortodox ?i cntecele m?n?stire?ti.

 


COMORILE FIECARUIA

29 mai 2008

              
 
    Plimbndu-se prin sat, un boier s-a ntlnit
cu un ??ran s?rac ?i a nceput a se l?uda cu averile lui:

     – Vezi tu livada de pe deal ? E a mea. P?durile care nconjur? satul sunt ?i
ele ale mele. Pn? ?i p?mntul pe care calci acum al meu este. Tot ce vezi, de
jur-mprejur, e proprietatea mea. Toate astea sunt doar ale mele.

     – Dar acela ? – l-a ntrebat ??ranul, ar?tnd cu degetul spre cer. Nu cred c?
?i cerul este al t?u. Acela este al meu – a mai spus ??ranul ?i, cu zmbetul pe
buze, a plecat lini?tit, l?sndu-l pe boier mirat ?i cu ciud? n suflet. 

 
   

??ranul este omul absolut.

( Petre ?u?ea )

 


Sinaxar 29 mai

29 mai 2008

    n aceast? lun?, n ziua a dou?zeci ?i noua,
pomenirea Sfintei Muceni?e Teodosia fecioara, cea din Cezareea
(aducerea moa?telor).
teodosia din Tir, care a marturisit in Cezareea    
Odat?, n vremea persecu?iei mpotriva cre?tinilor care dura deja de
cinci ani, Sf. Teodosia n vrst? de 17 ani a vizitat prizonierii
cre?tini condamna?i n Pretoriumul din Cezareea, Palestina. Erau
Sfintele Pa?ti ?i mucenicii vorbeau despre mp?r??ia lui Dumnezeu. Sf.
Teodosia i-a rugat s? o pomeneasc? ?i pe ea cnd vor ajunge n fa?a lui
Dumnezeu.
    Solda?ii au prins-o ?i au dus-o n fa?a lui Urban, guvernatorul,
spunnd c? acea fecioar? se nchina n fa?a prizonierilor. Acesta i-a
cerut s? jertfeasc? la idoli dar a refuzat, m?rturisindu-?i credin?a n
Hristos. Apoi au torturat-o ngrozitor, rupndu-i carnea cu crlige de
fier pn? i s-au v?zut oasele.
    Muceni?a a r?bdat n t?cere ?i cu zmbetul pe fa??
chinurile ?i cnd guvernatorul i-a cerut din nou s? sacrifice la idoli
iar ea i-a r?spuns: "Nebunule, mi s-a d?ruit s? fiu n rndul
mucenicilor". Apoi i-au pus o piatr? de gt ?i a fost aruncat? n mare
dar au salvat-o ngerii. Din nou au prins-o ?i a fost dat? s? o sf?ie
fiarele s?lbatice dar acestea nu s-au atins de ea. n final c?l?ii i-au
t?iat capul.

Noaptea, Sf. Teodosia a ap?rut p?rin?ilor ei care au
ncercat s? o conving? s? nu se sacrifice pentru Hristos. Era mbr?cat?
ntr-o hain? str?lucitoare, cu o cunun? pe cap ?i o cruce str?lucitoare
de aur n mn?, spunndu-le: "Privi?i gloria de care a?i vrut s? m?
lipsi?i!"

Sf. Muceni?? Teodosia din Tir a ndurat mucenicie n
anul 307. Ea mai este pr?znuit? ?i n 29 mai, zi n care i s-au mutat
sfintele moa?te la Constantinopol ?i apoi la Vene?ia.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfintei Preacuvioasei Muceni?e Teodosia cea din Constantinopol (sec. VIII).
    Aceasta a tr?it pe vremea mp?ratului Teodosie III Atramiteanul,
fiind fiic? de p?rin?i dreptm?ritori, din Constantinopol. Cnd era ea
de ?apte ani, a r?posat tat?l s?u; iar maic?-sa lund copila, a tuns-o
ntr-o mn?stire din Bizant , dup? care s-a s?vr?it ?i maic?-sa, l?snd
fericitei toat? avu?ia ei. Iar sfnta din aurul ?i argintul acela a
f?cut trei icoane: una a lui Hristos, alta a N?sc?toarei de Dumnezeu,
?i a treia a sfintei mucenice Anastasia, iar restul I-a mp?r?it la
s?raci.
teodosia cea din constantinopol    Dup?
ct?va vreme, a luat mp?r??ia pe care o l?sase ortodoxul Teodosie,
Leon Isaurul (717-741) cel r?u credincios. Pentru c? marele patriarh
Gherman nu se pleca la png?ritele lui dogme, prin silnicie a fost dat
afar? din patriarhie cu ciomege ?i cu s?bii, ?i voia ca sfnta icoan? a
lui Hristos, cea de deasupra por?ilor (care se zice cea de aram?) s? o
pogoare ?i s? o dea focului. ?i n vreme ce se s?vr?eau acestea ?i
sp?tarul era pe scar?, vrnd s? pogoare sfnta icoan?, fericita
Teodosia mpreun? cu alte credincioase femei ?i b?rba?i apucnd scara
au pr?bu?it la p?mnt pe sp?tar, care a murit, ?i ducndu-se la
Patriarhie, au mpro?cat cu pietre pe r?ucredinciosul patriarh
Anastasie. ndat? celorlalte femei ?i b?rba?ilor li s-au t?iat
capetele, a c?ror pomenire se s?vr?e?te la nou? ale lunei lui August;
iar pe sfnta Teodosia un gealat oarecare crud ?i neomenos tr?gnd-o
c?tre Bou, (a?a se numea partea aceea a ora?ului) ?i lund un corn de
berbec, a lovit-o nebune?te peste grumazi, ?i i-a pricinuit ei cununa
muceniciei. Iar din minunile ce pururea se lucreaz? prin ea, este cu
putin?? tuturor s? afle ct de mare ndr?zneal? a dobndit ea c?tre
Dumnezeu. ?i se s?vr?e?te soborul ei n m?n?stirea zis? Dexiocratus,
unde se afl? ?i sfintele ei moa?te.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Cuviosului Mucenic Olvian, episcopul cet??ii Aneu.
    Acest Cuvios a tr?it pe vremea mp?r??iei lui Maximian, fiind consul
Alexandru ?i Maxim. ?i a fost el adus la Iulie ?i Elian, de care fiind
ntrebat ?i neplecndu-se a jertfi idolilor, a fost dezbr?cat de haine
?i p?truns ?i ars pe coapse cu frig?ri de fier nro?ite n foc; apoi a
fost pus la nchisoare ?i spre a doua cercetare fiind adus, ?i
neplecndu-se, a fost dezbr?cat ?i i s-a strujit trupul cumplit ?i a?a
a fost aruncat n foc, unde ?i-a dat duhul lui Dumnezeu.
 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Cuviosului P?rintelui nostru Alexandru, pap? al Alexandriei.
 
   

Tot n aceast? zi, pomenirea Sfin?ilor Mucenici, un b?rbat ?i so?ia sa, care s-au s?vr?it zdrobindu-li-se oasele cu toiegele.

 
    Tot n aceast? zi, pomenirea Sfntului noului
mucenic Nan sau Ioan Tesalonirceanul, care n Smirna a m?rturisit n
anul 1802 ?i care de sabie s-a s?vr?it.
 

    Pentru rugaciunile Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin!

 

 


CONCERTUL INTERNATIONAL DE MUZICA BIZANTINA BUCURIA INVIERII

28 mai 2008
 
 

    La
acest concert dorim s? prezent?m publicului iubitor de frumos cele mai
cunoscute grupuri psaltice. Din Atena, grupul Mae?trii Artei Psaltice
este unul dintre cele mai vestite, fiind nfiin?at ?i condus de
bizantinologul Gregorios Statis, profesor la Academia Na?ional?
Capodistrian?. Pn? n momentul de fa?? au sus?inut peste 300 de
concerte n Europa, Asia, America ?i Australia, printre cele mai
cunoscute loca?ii amintim: Eghina, Patras, Meteora , Atena, Vene?ia,
Cipru, Ierusalim, Sidney, etc. 

Pe
lng? concerte, membrii grupului se ocup? de studiul ?i prezentarea
lucr?rilor bizantine ?i post bizantine, analiza diferitelor tipuri de
compozi?ii, promovarea artei psaltice la un nivel avansat, pe lng? o
bogat? activitate la slujbele zilnice ale Bisericii. Au imprimat 14
CD-uri ?i 12 casete audio.

     Cel
care conduce de c?iva ani grupul, Achilleus Chaldaeakes, a studiat
Teologia ?i Muzicologia n Atena sus?innd n 2003 teza de doctorat n
cadrul Departamentului de Studii Muzicale, unde a fost asistent
universitar, lector ?i din 2004, profesor. Este membru n mai multe
asocia?ii ?i organiza?ii ?tiin?ifice de art?. Are publicate 6 c?r?i
singur ?i alte cteva n colaborare, cercetarea lui acoperind zonele
Muzicologiei Bizantine, Folclorului, Imnografiei, ?i  Hagiologiei.

   

Tot
din Grecia

, din Insula Evia, vine ?i Maica Mariam Skorda, stare?a
M?n?stirii Panaghia Makrimali.
Este cunoscut? n mediile romne?ti doar
prin nregistr?rile care au circulat, ns? personal, vine pentru prima
dat? n Romnia.

Este ucenica cea mai fidel? a marelui protopsalt Teodoros Vassilikos.

n
2006, Konstantinos Fotopoulos a nfiin?at la Moscova o ?coal? de muzic?
bizantin?. To?i cei care au urmat cursurile acestei ?coli au format
grupul b?rb?tesc de muzic? bizantin? al editurii Sfntul Munte. De?i
relativ nou, corul are o activitate bogat? de cercetare, ocupndu-se de
scrierea cnt?rilor n slavon?, pentru folosul bisericii unde ?i
desf??oar? activitatea. Au un singur CD imprimat ?i cteva mici
concerte n Catedrala Iisus Mntuitorul din Moscova.

Fiind o ?coal? cu ini?iativ? greceasc?, abordarea cnt?rilor ?i interpretarea lor se face dup? modelul grecesc.

    

Din
Romnia, Grupul de Psal?i al Catedralei Patriarhale
, au o tradi?ie de
peste 10 ani n cntarea de la stran?, fiind cunoscu?i n ?ar? ?i peste
hotare prin concertele sus?inute, dar ?i imprim?rile realizate.

Grupul
ia fiin?? n 1996, cnd Mihail Buc?, actualul conduc?tor, este angajat
protopsalt la Catedrala Patriarhal?. Proasp?t absolvent al ?colii de
Psal?i din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Bucure?ti va strnge n
jurul lui tineri teologi, elevi seminari?ti dar ?i din alte domenii,
atra?i fiind de frumuse?ea muzicii bizantine. Dintre ace?tia unii sunt
angaja?i la Catedral?, al?ii la alte biserici, r?mnnd membri n grup
?i ntlnindu-se la repeti?ii ?i manifest?ri de specialitate.

Dintre concertele sus?inute de Grupul de psal?i al Catedralei Patriarhale amintim: Arad,  Cugir,
Ploie?ti, Oradea, Cluj, Sibiu, Bucure?ti ( Sala Radio , Ateneul Romn,
Palatul Patriarhal), Roma, Barcelona, Catania ?i Lucca.

Au nregistrat 6 Cd-uri.

n
anul 2007 ia fiin??, prin str?dania protopsaltului Mihail Buc? ?i a
altui slujitor la Catedral?, diaconul Cristian Todireanu, Asocia?ia
Psaltica, avnd ca scop promovarea muzicii bizantine, cu ajutorul
Grupului de psal?i pe care l conduce. 

    Din
Serbia, Divna Liubojevic.
Divna s-a n?scut la Belgrad n anul 1970. A
nceput s? cnte de mic? ?i a fost ini?iat? n cntarea ortodox? de la
vrsta de 10 ani, dup? ce Maica Agnija i-a descoperit vocea la
M?n?stirea Vavedenje. Considernd c? darul Divnei de a cnta trebuie
hr?nit ?i ghidat, Maica Agnija, ea ns??i o cnt?rea?? de mare talent,
a invitat-o pe Divna s? vin? s? cnte rug?ciuni Domnului al?turi de
m?icu?ele din m?n?stire. Astfel, visul micu?ei a devenit realitate, iar
voca?ia ei, stabilit? pe via??. La vrsta de 17 ani, Divna s-a g?sit n
postura de dirijor pentru prima dat? al?turi de grupul Mokranjac.
Al?turi de acest cor, Divna a purtat o serie de reprezenta?ii de
succes, att n ?ar?, ct ?i peste hotare, ?i a dirijat primul concert
de Pa?ti ?inut la domul Catedralei Sf. Sava din Belgrad. ntre 1989 ?i
1991 Divna a fost dirijor al First Belgrade Singing Society, un grup
srbesc fondat n 1853, n slujba c?ruia au lucrat unii dintre cei mai
importan?i compozitori ?i dirijori srbi. n calitate de cel mai tn?r dirijor din istoria celui mai vechi cor srbesc,
ea a concertat att n ?ar?, ct ?i n afara ??rii – n Delphi ,
Cephalonia ?i Karditsa. n paralel cu activitatea sa de dirijor ?i
cnt?rea??, Divna a absolvit Colegiul de Muzic? Mokranjac din Belgrad
?i Academia de Muzic? Novi Sad . n timp ce studia ?i nv??a de la
colegii ei mai experimenta?i, Divna mp?rt??ea cuno?tin?ele ei cu
prietenii ?i colegii, astfel nct, al?turi de ace?tia, a pus
bazele corului MELODI, cor ce a reprezentat cel mai mare angajament din
via?a sa profesional?. Tr?ind nc? din copil?rie n lumea muzicii,
Divna posed? o mare experien?? ?i abilitate de a transmite esen?a -
respectiv aceea a unei fiin?e care cnt? lui Dumnezeu. Al?turi de
grupul MELODI, Divna este dirijor, compozitor ?i solist. Despre muzica
sa s-a spus c? te atinge prin puritate, modestie ?i fluen?? ?i c?
impresioneaz? prin culoarea captivant? a vocii ?i claritatea tonului,
foarte rar ntlnite, iar despre Divna compozitoarea s-a spus c?
neobi?nuitele sale aranj?ri pun n valoare frumuse?ea timpului ?i
demnitatea cre?tinismului ortodox ?i cntecele m?n?stire?ti.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X