DRAGOSTEA DOMNULUI

6 august 2008

 
 
    Se spune c? odat?, un om mergea printr-un de?ert. Nu mai
putea de oboseal?; nu mâncase nimic de mai multe zile, ap? nu mai avea, iar
soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. În afar? de întinderea
nesfâr?it? de nisip dogoritor, nu se vedeau decât urmele omului, urmele pa?ilor
s?i.

     Deodat?, îns?, omul
a observat c? al?turi de el au ap?rut ?i alte urme, ca ?i când mai era cineva,
o persoan? ce mergea odat? cu el ?i ale c?rei urme le putea vedea al?turi de
ale sale. Speriat, a strigat:

     – De ce sunt patru
urme în nisip, când eu sunt singur ? Cine e?ti ?i de ce nu te v?d ?

     Dar o voce i-a
r?spuns:

     – Sunt Dumnezeu! Nu
e?ti singur, fiindc? Eu merg al?turi de tine. Astfel, vei fi ocrotit de orice
r?u ?i vei ajunge cu bine la cap?t!

     Omul a c?zut în
genunchi ?i i-a mul?umit Domnului c? S-a îndurat de el, dup? care ?i-a
continuat drumul, convins c? acum va reu?i. ?i a mers, a mers, pân? când
într-un final a sim?it c? nu mai poate face un pas m?car. C?zut în genunchi, a
privit în spate ?i … ce i-a fost dat s? vad? ? Pe nisip, nu se vedeau decât
urmele pa?ilor s?i.

     – Doamne – a spus
omul îndurerat – de ce m-ai p?r?sit, de ce nu sunt decât dou? urme în nisip ?!

     Dar, aceea?i voce
i-a r?spuns cu blânde?e:

     – Pentru c?, pân?
acum, Eu te-am dus în bra?e.

     Deodat?, omul
nostru a sim?it ceva rece, rece, ?i a deschis ochii. Visase. Toropit de
oboseal?, încins de lumina soarelui, c?zuse în nisip, ajuns la cap?tul
puterilor. Dar, în timpul somnului, fusese g?sit de o caravan?. Câ?iva
negustori îl ridicaser? ?i îl stropiser? cu ap?. Atunci când a sim?it apa rece
pe fa?? s-a trezit, amintindu-?i de visul s?u.

     – Binecuvântat s?
fie Domnul! – a strigat omul. Cum de m-a?i g?sit ?

     – Am v?zut ni?te
urme în nisip ?i ne-am dat seama c? cineva s-a r?t?cit. Erau, într-adev?r,
urmele tale.

     – Voi crede?i c?
urmele mele v-au adus aici ? Nu, Dumnezeu, Care S-a îndurat de suferin?a mea,
El v-a c?l?uzit pa?ii spre mine, altfel a? fi murit.

     Sunt unii oameni
care nu v?d c? Dumnezeu se îngrije?te de ei. Nu v?d c? Domnul, din iubire,
caut? mereu s? îi ajute. Ei uit? de cele sfinte ?i de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu
uit? niciodat? de ei. Ferice de aceia care v?d c? toate – s?n?tatea, puterea de
munc?, fericirea – ?in de Dumnezeu ?i c? doar prin puterea Lui putem fi mântui?i.
Ferice de aceia care au mereu încredere în ajutorul Domnului. 

 

“Chiar dac? noi ne îndep?rt?m uneori de Dumnezeu,

Dumnezeu r?mâne mereu aproape de noi.”

( Sfântul Ioan Gur? de Aur )

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X