TIMPUL SCHIMBARII

12 iulie 2008
 
 

    La un b?trân c?lug?r, a venit într-o zi un tân?r pentru a
se spovedi ?i a-i cere sfat. Din vorb? în vorb?, tân?rul îi spuse:

     – P?rinte, sunt
destul de r?u. A? vrea s? m? schimb, dar nu pot. Îmi pierd u?or r?bdarea.
Atunci când m? enervez, vorbesc urât ?i multe altele. Am încercat s? m? schimb,
dar nu am putut. Totu?i, eu sper c? dup? ce voi mai cre?te, voi putea s? m?
schimb, nu-i a?a ?

     – Nu – i-a r?spuns
b?trânul. Vino cu mine!

     L-a dus pe tân?r în
spatele chiliei, unde începea p?durea, ?i i-a spus:

     – Vezi acest
vl?star, ?tii ce este ?

     – Da, p?rinte, un
puiet de brad.

     – Smulge-l!

     Tân?rul a scos
br?du?ul imediat. Mergând mai departe, c?lug?rul s-a oprit lâng? un br?du? ceva
mai înalt, aproape cât un om.

     – Acum, scoate-l pe
acesta.

     S-a muncit b?iatul
cu pomi?orul acela, dar cu pu?in efort a reu?it pân? la urm? s?-l scoat?.
Ar?tându-i un brad ceva mai mare, c?lug?rul i-a mai spus:

     – Smulge-l acum pe
acela.

     – Dar e destul de
mare, nu pot singur.

     – Du-te ?i mai
cheam? pe cineva.

     Întorcându-se
tân?rul cu înc? doi fl?c?i, au tras ce-au tras de pom ?i, cu mult? greutate, au
reu?it, în sfâr?it, s?-l scoat?.

     – Acum scoate?i
bradul falnic de acolo.

     – P?rinte, dar acela
este un copac mare ?i b?trân. Nu am putea niciodat? s?-l smulgem din r?d?cini,
chiar de-am fi ?i o sut? de oameni.

     – Acum vezi, fiule ?
Ai în?eles c? ?i relele apuc?turi din suflet sunt la fel ? Orice viciu sau
orice neputin?? pare, la început, inofensiv? ?i f?r? mare importan??, dar , cu
timpul, ea prinde r?d?cini, cre?te ?i pune st?pânire din ce în ce mai mult pe
sufletul t?u. Cât este înc? mic?, o po?i scoate ?i singur. Mai târziu vei avea
nevoie de ajutor, dar fere?te-te s? la?i r?ul s? ?i se cuib?reasc? adânc în
suflet, c?ci atunci nimeni nu va mai putea s? ?i-l scoat?. Nu amâna niciodat?
s?-?i faci cur??enie în suflet ?i în via??, c?ci mai târziu, va fi cu mult mai
greu. 

 

“Degeaba t?iem
crengile p?catului în afara noastr?,

dac? în noi r?mân
r?d?cinile care vor cre?te din nou.”

( Sfântul Grigorie Dialogul
)

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X