COPILUL BINE CRESCUT

11 iulie 2008

 
 

    Într-un sat din câmpie, s-au întâlnit la fântân? trei
femei. Dou? dintre ele nu încetau s?-?i laude b?ie?ii. Cea de-a treia, îns?, nu
spunea nimic, cu toate c? avea ?i ea un b?iat de care nu s-ar fi putut plânge.
Au luat cele trei femei câte o g?leat? cu ap? ?i au plecat împreun? înapoi,
spre cas?. Pe drum, s-au întâlnit cu cei trei copii , care se jucau într-o
livad?.

     – Ia uite-l pe-al
meu, a zis prima femeie . E a?a de puternic.

     – Dar al meu, zise
?i a doua, e priceput la toate.

     Nici de aceast?
dat?, cea de-a treia femeie nu a spus nimic. Îns?, copilul ei, v?zându-?i mama,
s-a gr?bit s? vin? ?i s? ia el g?leata. Ceilal?i doi b?ie?i au început s? râd?
?i au r?mas s? se joace mai departe. Acum se vedea adev?rul. Din modestie, cea
de-a treia femeie nu se l?udase cu feciorul s?u, dar, în locul ei, vorbeau
faptele … 

 
“Înva??-te, fiule, s? fii totdeauna simplu ?i f?r?
r?utate!“

 ( Sfântul Efrem Sirul )

 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X