GREUTATEA PACATELOR

9 iulie 2008
 
 
    Trecând prin sat, un preot s-a întâlnit cu un ??ran care
nu prea venea la biseric?. Oprindu-l, i-a spus:

     – Fiule, de ce nu ai
venit ieri la slujb? ? Ai avut vreun necaz, pot s? te ajut cu ceva ?

     – P?rinte, nu am
avut vreme, m-am luat cu una, cu alta ?i …

     – Vai, fiule, nu se
poate s? nu-?i faci timp s? vii în biseric?, s? aprinzi o lumânare ?i s? spui o
rug?ciune …! Dac? tu nu te gânde?ti la Dumnezeu ?i nu cau?i ajutorul S?u, cum
ai vrea s?-?i poarte El de grij? ? Orice probleme ai avea, chiar dac? nu le
po?i rezolva singur, chiar dac? nimeni nu ar fi în stare s? te ajute, Dumnezeu
poate. El î?i d? s?n?tate, lini?te ?i spor în cas?. Dac? î?i faci p?cate, îns?,
mai meri?i tu ajutorul S?u ?

     – Dar, p?rinte, ce
p?cate am eu ? – zise omul cu nedumerire. Nu am decât p?cate mici. Sunt acestea
atât de grave ?

     – Fiule – i-a mai
spus preotul – orice p?cat este grav, fiindc? p?catul, oricât de mic, î?i
strecoar? în suflet r?utate. Poate nu par p?catele tale prea mari, dar … ia
adu-?i aminte, ieri a plouat ?

     – Da, p?rinte, a
plouat ceva, dar nu prea mult.

     – ?i azi, de ce ai
putut s? ie?i din cas? ?

     – E, p?rinte, pentru
c? de diminea?? a ie?it soarele ?i p?mântul s-a uscat repede.

     – P?i, vezi, fiule ?
Anul trecut ?ii minte când au fost inunda?iile ? A plouat trei zile în ?ir. Am
mai putut noi s? ie?im atunci din case ?

     P?catul, fiule, este
la fel ca pic?tura de ap?. A?a mic?, ai impresia c? nici nu-?i poate face r?u.
Dac? ai ceva p?cate, dar cau?i s? le îndrep?i prin c?in?? ?i bun?tate, prin
rug?ciune în Sfânta Biseric?, atunci imediat apare dragostea Domnului, care
aduce iar lini?te sufletului, la fel ca ?i c?ldura ?i lumina soarelui, dup? o zi
cu ploaie. Dar, atunci când ploile se adun? ?i curg unele dup? altele, când mii
?i mii de pic?turi, ce par f?r? putere, se strâng laolalt? , atunci nimic nu le
mai poate sta în cale. Tot astfel, dac? se adun? p?cate peste p?cate în
sufletele noastre, nu le mai putem sta în cale ?i devenim tot mai r?i ?i mai
egoi?ti.

     Intr? în Biseric?,
fiule, cât mai des. Roag?-te ?i închin?-te în fa?a icoanelor ?i, atunci,
sufletul t?u nu va fi chinuit de greutatea p?catelor ?i via?a ta va fi un
exemplu pentru cei din jur. 

 
   

“Nu se poate ca Dumnezeu s? nu asculte rug?ciunile
omului,

dac? omul ascult? poruncile Domnului.”

( Avva Isaia )
 
             


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X