CINE-I DREPT INAINTEA LUI DUMNEZEU?

3 iunie 2008

        
 
    Demult, un om l-a întrebat pe un b?trân c?lug?r:

     – P?rinte, cine-i
drept înaintea lui Dumnezeu ? Am auzit povestindu-se despre o mare minune: un
om care putea s? zboare, s? se înal?e singur în v?zduh. Este acesta semn c?-i
drept înaintea lui Dumnezeu, asemenea sfin?ilor ?

     – Nu, fiule, nici
vorb?!

     – Dar am auzit
povestindu-se ?i despre un om ce putea s? mearg? pe ap?. Este acesta drept
înaintea lui Dumnezeu ?

     – Nici acesta ?

     – Dar atunci, cine
este drept ?

     – Este cel ce-?i
duce via?a lini?tit, în credin?? ?i în fric? de Dumnezeu. Dac? Dumnezeu ar fi
vrut ca noi s? zbur?m, atunci ne-ar fi dat aripi. Rostul nostru este de a fi
buni cre?tini. Pentru a fi sfânt nu trebuie s? te înal?i în v?zduh cu trupul;
doar sufletul s? ?i se înal?e spre cer prin rug?ciuni ?i fapte bune . Nici nu
trebuie s? mergi pe ape; dar sufletul t?u s? r?mân? mereu deasupra p?catelor ?i
s? nu se afunde în ele. Doar a?a, cu un suflet curat po?i avea o via?? curat?.
Doar a?a, te po?i chema bun cre?tin ?i po?i spera în mântuire. Cel cu inima
curat? se va cunoa?te, astfel, dup? via?a sa lini?tit? ?i dup? traiul cump?tat.
Acela este om drept ?i înaintea oamenilor, ?i înaintea lui Dumnezeu. 

 
“Îi cinstim pe sfin?i,

imitându-i.”

( Sfântul Ioan Gur? de Aur )

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X